Man bija tas gods ilustrēt jaunāko Rudītes Kalpiņas grāmatu ''Harijam augot''. Tie ir divpadsmit stāsti par kādu zēnu un tehnoloģiju attīstību - no viņa pirmā līdz divpadsmitajam dzīves gadam. Un šos visus stāstus pavada 40 mani veidoti zīmējumi.
Komikss “Karaļa asaras” veidots kā informatīvs un rekomendējošs materiāls vecākiem, kuru atvases nodarbojas ar sportu. Katrs padoms lielā mērā ir balstīts uz patiesiem stāstiem.
''Kā Gāzēns draugus izglāba'' ir komikss, kas domāts sākumskolas bērniem kā informatīvs materiāls ar mērķi izskaidrot dabasgāzes lietošanas pamatnoteikumus un vērst uzmanību uz drošu tās izmantošanu.
Back to Top