Sporta Avīzes komiksi.
Komiksi portālam lsm.lv par aktuālajiem politiskajiem procesiem Latvijā.
Komiksu sērija Centrālai statistikas pārvaldei par vardarbības datiem Latvijā.
''Rīgas hronikas'' - humoristiski komiksi ar vēstures piesitienu.
Back to Top